Pomiń nawigację

Equipes Notre-Dame

Kościół św. Brata Alberta Żory–Kleszczówka
godz. 18.40 (w pierwsze środy miesiąca)


 

Equipes Notre-Dame to ruch "duchowości małżeńskiej", który uważany jest za dar Boga dla wszystkich małżeństw w nim uczestniczących. Miłość małżeńska odnajduje swoje źródło w miłości Bożej. To w środku więzi łączącej te dwie miłości rodzi się duchowość małżeńska.

Cel Ruchu


Equipes Notre-Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej. (ks. Henri Caffarel (1903-1996, założyciel ruchu)
Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotykać się "w Imię Chrystusa", aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie.

Propozycja dla małżeństw


Equipes Notre-Dame pomaga parom małżeńskim odkrywać pełnię Ewangelii i proponuje:
• sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa
• metody jak stać się w pełni małżeństwem
• wspólnotę małżeństw mającą ten sam ideał
• wzajemną braterską pomoc zarówno duchową, międzyludzką jak i materialną
• okazję studiowania i wspólnej refleksji, która doprowadzi członków ekip do pogłębienia ich wiary i pomoże im ukształtować swoje sumienie
• ukierunkowanie życia, co pomoże wzrastać w miłości do Boga i ludzi
• organizację promującą ożywienie i jedność ruchu w świecie
• wspólnotę małżonków chrześcijańskich, których jednoczy sakrament małżeństwa i którą opiekuje się kapłan - doradca duchowy.

W naszej parafii

Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na Jezusa, aby było związkiem osób równych w godności, które chcą realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg – zapraszamy do wspólnoty Equipes Notre-Dame.


 

W roku formacyjnym 2012/2013 ekipę tworzą następujące pary:

 

Teresa i Janusz PIĄTEK – para odpowiedzialna,
Elżbieta i Wacław MALEC,
Nina i Stanisław KONTNY,
Joanna i Leszek RASEK,
Bożena i Henryk ZIMNOL

Najbliższe spotkanie zaplanowano na 12 października 2012 (piątek) o godz. 19.00 u państwa Joanny i Leszka RASEK, ul. Szeroka 20, Palowice

 

Kontakt

Zainteresowanych ruchem prosimy o bezpośredni lub telefoniczny (kom. 609 817 716) kontakt z ks. Wiesławem HUDKIEM (doradca duchowy).

Zachęcamy do uczestnictwa w adoracjach Najświętszego Sakramentu w każdą pierwszą środę miesiąca. Serdecznie zapraszamy!
 

 

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

prowadzone przez Equipes Notre Dame

(Z okazji Roku św. Pawła, myśli z Jego nauczania)
 

1 PAŹDZIERNIK 2008
„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia” /Kol 4, 2/

5 LISTOPAD 2008
„Trzymajcie się mocno Słowa Życia” /Flp 2, 16/

3 GRUDZIEŃ 2008
„A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.” /Ef 4, 1-2/

7 STYCZEŃ 2009
„Tak, więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy, z nich zaś największa jest miłość”
/1 Kor 1–13/

4 LUTY 2009
„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” /Ef 5, 21-33/

4 MARZEC 2009
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” /Rzym, 10, 9-10/

1 KWIECIEŃ 2009
,„Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuście w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności” /Kol. 2, 6-7/

6 MAJ 2009
„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać ABBA, OJCZE! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy to po to, by wspólnie mieć udział w chwale”. /Rzym, 14-17/

3 CZERWIEC 2009
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność; Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” /Flp 4, 4-7/

 

Poniższe myśli przewodnie pochodzą od ks. Henri Caffarela (1903-1996)
z jego szkoły modlitwy i mogą pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem

 

7 października 2009
– "Jesteś oczekiwany"

4 listopada 2009
– "Wiara w obecność Boga żyjącego"

2 grudnia 2009
– "Zasadnicze postawy człowieka wobec Boga"

6 stycznia 2010
– "Bóg chce nas całych"

3 lutego 2010
– "Modlitwa darem i działaniem Boga"

3 marca 2010
– "Mów Panie, bo sługa Twój słucha"

7 kwietnia 2010
– "Abba, Ojcze umiłowany"

5 maja 2010
– "Spojrzenie pełne miłości"

2 czerwca 2010
– "O Przenajświętsza Trójco"

------------------------------------------------------------------------------------

3 PAŹDZIERNIK 2012 r.

(konferencja wprowadzająca do adoracji, struktura i poprowadzenie całości ks. Wiesław Hudek)

Po adoracji spotkanie w domu parafialnym z parami informacyjnymi

Różaniec siłą małżonków

 

7 LISTOPAD 2012 r.

Powołanie do świętości

 

5 GRUDZIEŃ 2012 r.

Nasza Pani

 

2 STYCZEŃ 2013 r. z OPŁATKIEM

Bóg się rodzi

 

6 LUTY 2013 r.

Za twe łaski dziękujemy

 

6 MARZEC 2013 r.

Nawróć się ludu w pokorze

 

3 KWIECIEŃ 2013 r.

Chrystus zmartwychwstan jest!

 

8 MAJ 2013 r.

Miej w opiece naród cały

 

5 CZERWIEC 2013 r.

Kochajmy Pana!

© parafia p.w. św. brata Alberta, Żory 2008