Pomiń nawigację

Apostolstwo zdrowia

Spotkania odbywają się przy parafii św. Brata Alberta w Żorach- Kleszczówce.
Msza o godz. 17.00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu, ok. 18.30 rozpoczyna się spotkanie formacyjne. Całość kończy się ok. godz. 19.30-20.00.

 

APOSTOLSTWO ZDROWIA

Od listopada 2004 r. w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotyka się w naszej świątyni nowa wspólnota modlitewna „Apostolstwo Zdrowia”. Grupa została powołana do życia z inicjatywy ks. Wiesława Hudka, przy współudziale pani ś.p. Marii Alicji Marszolik (1936-2005).
Nawiązując do nauczania Jana Pawła II (zwłaszcza do „Novo Millenio inneunte”) oraz ogłoszonego w październiku 2004 r. Roku Eucharystii grupa „Apostolstwa Zdrowia” pragnie krzewić pobożność eucharystyczną, pogłębiać więź z Kościołem poprzez kontemplację oblicza Chrystusa, oraz modlić się w intencji ludzi chorych (szczególnie na choroby nowotworowe).
Dotychczasowe spotkania miały podobną strukturę: centrum stanowi celebracja Mszy Świętej, z której wypływa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z błogosławieństwem lourdzkim.
Po zakończeniu modlitwy członkowie grupy gromadzą się w salce na spotkaniu formacyjnym połączonym z prelekcją zaproszonego gościa. Do tej pory w spotkaniach tych wzięły udział następujące osoby, które omawiały podaną niżej problematykę:

6 I 2005 r. ks. dr Antoni Bartoszek (wykładowca teologii moralnej z Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach)
„Rola świeckich w duchowej opiece nad chorymi”

3 II 2005 r. ks. Krzysztof Szaton (kapelan szpitala klinicznego w Katowicach Ochojcu)
„Refleksje kapelana szpitalnego”

31 III 2005 r. diakon Donald Löw z delegacją parafii w Motten (diecezja Würzburg w Niemczech)
„Troska duszpasterska o chorych w Kościele Niemieckim”

5 V 2005 r. dr Grzegorz Słomian (lekarz onkolog, członek zarządu Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach)
„Hospicjum wyzwanie naszych czasów”

2 VI 2005 r. ks. Wacław Stencel (misjonarz z Zambii)
„Jak na misjach opiekujemy się chorymi?”

6 X 2005 r. ks. Wiesław Greń (duszpasterz akademicki z Bielska Białej)
„Młodzi w służbie chorym”

3 XI 2005 r. ks. Jacek Ligarski (kapelan szpitala w Reptach Śląskich)
„Moje spotkanie z cierpieniem”

1 XII 2005 r. dr Bożena Szymik Iwanecka (psychiatra)
„Jak radzić sobie z depresją?”

5 I 2006 r. 2006 r. ks. dr Czesław Podleski (wieloletni kapelan Apostolstwa Chorych, ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej)
„Bezgranicznie zaufać Jezusowi”

2 II 2006 r. dr Konrad Janowski (pracownik naukowy KUL)
„Choroby psychiczne”

2 III 2006 r. ks. dr Sławomir Zawada (pracownik naukowy Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej)
„Zasada prawdy należnej”

6 IV 2006 r. ks. dr hab. Robert Bernagiewicz (kapłan diecezji łowickiej, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii KUL)
„Moja miłość”

4 V 2006 r. rodzina Wołonciejów: Aleksandra, Mariusz i Rafałek (Warszawa)
„Towarzyszenie człowiekowi umierającemu”

31 VIII 2006 r. ks. Janusz Mikołajewicz (proboszcz parafii Zabór w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)
„Jak cierpieniem wspierać powołania kapłańskie?”

5 X 2006 r. Małgorzata i Joachim Grzonkowie (para odpowiedzialna za region Polska Equipes Notre Dame, z parafii św. Stanisława w Żorach)
„Budowanie zdrowych relacji w małżeństwie”

2 XI 2006 r. „Z miłością wspominamy naszych zmarłych”

30 XI 2006 r. s. Benigna Tkocz (służebniczka z Panewnik)
„Cierpienie i zdrowie w rozumieniu bł. Edmunda Bojanowskiego”

4 I 2007 r. ks. prof. Jerzy Szymik (Wydział Teologiczny UŚ i KUL)
„Cierpliwość Boga”

1 II 2007 r. ks. Zenon Ryzner (dyrektor „Caritas” archidiecezji katowickiej, domu księży emerytów oraz hospicjum w Katowicach)
„Caritas w służbie chorym”

29 III 2007 r. ks. Mirosław Czeglik (wikariusz parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju)
„O cierpieniu i miłości w malarstwie”

3 V 2007 lekarz medycyny Adam Kula (pracownik Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku)
„Jak dbać o zdrowie?”

31 V 2007 r. Katarzyna i Jacek Pankiewiczowie (para psychologów z Zabrza)
„Psychiczny aspekt zdrowienia”

6 IX 2007 r. ks. Krzysztof Goik (wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach)
„Chorzy w życiu kapłana. Wspomnienia z pracy misyjnej w Rosji”.

4 X 2007 r. Grzegorz Lepich (Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach) z grupą
„O budowie hospicjum stacjonarnego w mieście”

8 XI 2007 r. ks. Józef Świerczek (Ojciec duchowny WŚSD w Katowicach)
„Cierpienie w ujęciu Jana Pawła II na podstawie Listu Apostolskiego Salvifici doloris”

6 XII 2007 r. ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Reginek (prodziekan Wydziały Teologicznego ds. studentów UŚ w Katowicach i prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych)
„Motywy chrześcijańskiej nadziei”

31 I 2008 r. akolici: Piotr Kontny, Łukasz Matuszewski, Marcin Ditrich (po rocznym pobycie w Loppiano)
„Duchowość ruchu Focolari”

6 III 2008 r. ks. Tomasz Seweryn (wikariusz parafii św. Stanisława w Żorach)
„Co to jest uzdrowienie wewnętrzne?”

3 IV 2008 r. o. Alan Rusek (proboszcz parafii św. Ludwika w Panewnikach)
„O radości i smutku w życiu św. Franciszka z Asyżu”

1 V 2008 r. Rodzina Wuwrów z Turzy Śląskiej (ks. dr Arkadiusz, mama Róża, siostra Marzena z rodziną)
„O Fatimie, kapłaństwie i cierpieniu”

5 VI 2008 r. Sabina Kiemona (wolontariusz Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie) „Zostaw serce na ziemi, lżej będzie trafić do nieba”

4 IX 2008 r. siostra Nazaria Piątek (siostra Bożej Opatrzności w Sion)
„Doświadczenie pracy z osobami starszymi w Szwajcarii”

2 X 2008 r. ks. Artur Grabiec (wikariusz parafii św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie, przez 3 lata pracował w diecezji Asyż)
„Troska o chorych w Kościele Włoskim”

6 XI 2008 r. pastor Bartosz Cieślar (wikariusz parafii Ewangelicko-augsburskiej w Żorach) z małżonką Ewą
„Jak protestanci troszczą się o chorych?”

4 XII 2008 r. Ewa i Konrad Grabarczykowie małżonkowie z Parafii Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, rodzice 4 dzieci, odpowiedzialni w Domowym Kościele
„O śląskiej rodzinie”

5 II 2009 r. (spotkanie przeniesione na 12 II) Grupa uczniów i nauczycieli z LO im. K. Miarki w Żorach, program słowno-muzyczny „Anioł potrzebny od zaraz”

30 IV 2009 r. ks. Adam Pradela (egzorcysta archidiecezji katowickiej)
„O sposobach walki ze złem”

4 VI 2009 r. ks. Piotr Winkler (kustosz sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej)
„Dzień chorych w Turzy Śląskiej”

3 IX 2009 r. o. Oskar Józef Puszkiewicz OFM (redaktor naczelny „Promyka Jutrzenki”, opiekun Dziecięcej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka)
„O naszym udziale w zwycięstwie Niepokalanej”

1 X 2009 r. ks. dr Robert Nęcek (rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej)
„Nauczanie papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI o kompromisie”

 

Zapraszam serdecznie!

ks. Wiesław Hudek

Kontakt: 44-240 Kleszczówka, ul. Jodłowa 12, tel. 032 435 90 27, www.albert.zory.pl

© parafia p.w. św. brata Alberta, Żory 2008